Nyt fra skolebigården

Skolebigårdsudvalget vil i løbet af sæsonen informere om arbejdet i skolebigården og udviklingen i bifamilierne.